Personalet

Leder:
Carina 37 timer

Pædagog/souschef:
Berit 37 timer

Pædagog:
Susanne (Susser) 37 timer
Mia 34 timer.
Jacob 37 timer
Jette 31 timer

Medhjælper:

Merle 36 timer
Pia 32,5 timer
Dorthe 33 timer
Jens 37 timer
Clara 32 timer

Vikar:
Derudover er der tilknyttet tilkaldevikarer. Det er som regel tidligere ansatte i Selmers Børnehus.