Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf sognepræsten med kirkebogsføring- og begravelsesmyndighed i Hørsholm Sogn ifølge vores fundats er formand for bestyrelsen.

Der afholdes ordinært ny- eller genvalg til forældrevalgte bestyrelses- og suppleant poster på et årligt forældremøde.

4 af bestyrelsens medlemmer samt 2 suppleanter, vælges af og blandt forældrene. Det selvsupplerende medlem vælger bestyrelsen.

De 2 suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende frafald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleant for den resterende del af den pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Bestyrelsespost Navn
Formand Andreas Thom
Næstformand, selvsupplerende medlem Thomas P. Blohm
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Louise Kjærgaard
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Kasper Henriksen
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Daniel Alimotti Schlütter
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Julie Sørup Koch
Leder Carina Stausholm Jensen
Souschef Berit Frederiksen
Personalerepræsentant Merle Krog