Alsidig personlig udvikling

Den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus

Dagtilbuddet er som et væksthus for udvikling af barnets kompetencer.

Overordnet mål

 • At barnets selvstændighed, selvtillid og selvværd styrkes.
 • At barnet udvikler den sociale kompetence, så det kan indgå i sociale fællesskaber.
 • At barnets almene intellektuelle udvikling stimuleres.
 • At barnets motoriske udvikling stimuleres.
 • At barnets kreative udvikling stimuleres.
 • At barnets sproglige udvikling stimuleres.
 • At barnet indgår i samspil med andre og bruger legen til at afprøve omverdenen.

 

Delmål

 • At vi skaber trygge rammer, hvor alle børn føler sig velkomne.
 • At der arbejdes med at barnet udvikler selvhjulpenhed.
 • At barnet støttes i at rumme de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskab.
 • At der er mulighed for leg af forskellig karakter.
 • At barnet tilbydes varierende aktiviteter.
 • At barnet får kendskab til højtider og traditioner.
 • At barnet får kendskab til kultur og kulturelle udtryksformer.
 • At barnet får redskaber til konfliktløsning.
 • At barnet udvikler aldersvarende sprog.
 • At barnet udvikler motorikken og kropsbevidstheden.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

 • At barnet kan lege og skabe legerelationer.
 • At barnet udvikler sig i forhold til målene.
 • At der i dagligdagen er plads til leg.
 • At der er fysiske rum inde og ude med plads til leg, varierede aktiviteter, ro og fordybelse.
 • At der er legetøj, spil og materialer tilgængeligt, med mulighed for at styrke barnets intellektuelle udvikling og kreative udfoldelse.
 • At der købes legetøj/materialer ud fra en fælles pædagogisk vurdering.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

 • Der skal gøres plads til leg i dagligdagen.
 • Lege og aktiviteter der kan udvikle barnet forhold til målet.
 • Der arbejdes med ”Fri for mobberi” i perioder
 • Læseleg.

 

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi undervejs?

 • Udstilling af kreative produkter.
 • Der skrives i stuens dokumentationsbog.
 • Billeddokumentation.
 • Målene evalueres gennem iagttagelse og ved at udarbejde tegn på læringskema ved behov.