Kommunikation og sprog

Den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus.

Sprog

Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Sproget er forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter. Balancen i fællesskabet afhænger af barnets evne til at sige til og fra, og om de har de sproglige forudsætninger for at udtrykke sig og blive forstået af både børn og voksne.

Overordnet mål

 • At give barnet mulighed for at udvikle et alderssvarende ordforråd, sprogforståelse og udtale.
 • At styrke barnets interesse for og nysgerrighed i forhold til bogstaver og tal.

Delmål

 • At barnet kan bruge det talte sprog til at give udtryk for behov og følelser.
 • At barnet kan bruge sproget til konfliktløsning.
 • At barnet kan udtrykke sig i fællesskabet (tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og vente på tur).
 • At barnet har en god omgangstone.
 • At barnet forstår kropssprog og mimik.
 • At barnet har lyst til at fortælle.
 • At barnet kan modtage en kollektiv besked i en efter barnets alder forventet udstrækning.

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

 • Vi oplever barnet udtrykker sig verbalt i forhold til behov og følelser.
 • Vi hører barnet kommunikere i legen.
 • Vi oplever barnet bruge det talte sprog til konfliktløsning.
 • Vi ser barnet øve sig i at skrive tal og bogstaver i en efter barnets alder forventet udstrækning.
 • Vi hører barnet anvende en god omgangstone.
 • Vi oplever at barnet har fortællelyst, kan lytte, stille spørgsmål, give svar og vente på tur.
 • Vi oplever at barnet kan udtrykke sig i en større gruppe (i fællesskabet).
 • Vi oplever at barnet kan modtage en kollektiv besked i en efter barnets alder forventet udstrækning.

Hvilke aktiviteter kan der arbejdes med for at nå mål?

 • De voksne skal være gode rollemodeller.
 • De voksne skal være gode til at hjælpe barnet med at sætte ord på deres behov og følelser.
 • De voksne gentager ord/sætninger korrekt.
 • Dialog med barnet om kropssproget og mimikkens betydning.
 • Alfabet og talrækken synliggøres på stuerne og udenfor.
 • Højtlæsning i aldersopdelte grupper til frugt.
 • Tematisk sprogarbejde.
 • Rim, remser sang og sanglege.
 • Adgang til bøger og spil.
 • Sprogvurdering af alle 3 årige og opfølgning ved 5 år om nødvendigt.
 • Der arbejdes med sprogpakken.
 • Læseleg. Vi har oprettet vores eget læselegsbibliotek til formålet.
 • Dialog med forældrene omkring brugen af sut

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

 • Dagens sange/rim/remser og bøger der er læst op for den samlede børnegruppe sættes ud på hylden ved dokumentationsbogen.
 • Der skrives i dokumentationsbog.
 • Der laves fotobøger i vuggestuen.
 • Fotocollager og/eller tegninger.
 • Kreative produkter udstilles.
 • Iagttagelser og sprogvurderinger
 • Tegn på læringsskema