Mini-OL/Idrætsdag

Børnehavegruppe 1 og 2 deltager i et ”OL” arrangement på stadion tilrettelagt af medarbejdere fra 4 øvrige privatinstitutioner og en komunal vuggestue i Hørsholm. Mere information når tiden nærmer sig.