Historik

HistorikVi kan datere vores historie mere end 100 år tilbage i tiden.

Fra starten var det officielle navn “Justitsråd Selmers Asyl for små børn i Hørsholm”. I dag hedder det som bekendt “Selmers Børnehus”, og ikke langt derfra ligger “Selmersvej”. Det kan godt give god anledning til at stille spørgsmålet: Hvem var justitsråd Selmer?

Justitsråd Frederik Christian Selmer blev født den 15. februar 1762 og døde den 1. dec. 1843. Kaptajn Frederik Christian Selmer blev i juni 1805 amtsforvalter for Hørsholm amt, og juni 1808 udnævnes han til justitsråd. Jusitsråd Selmer efterlod sig 2 døtre Eline Jacobine Selmer og Pouline Selmer. Det er disse to søstre, der i deres testamente af 25. nov. 1872 bestemmer, at der “til sin tid” skal oprettes et Asyl, der skal bære deres fars navn.

Den 22. okt. 1890 stadfæster Kong Christian den niende “Fundats for Justitsråd Selmers Asyl for små børn i Hørsholm”.
Her står det, at det er den kirkebogsførende sognepræst, der skal være formand i Asylet, hvilket stadig er gældende.

Den 16. maj 1901 blev “Justitsråd Selmers Asyl for små børn i Hørsholm” indviet.

Historik  Historik  Historik