Husregler

Praktiske husregler:

– Luk yderdørene og havelågen helt til, både når du henter og bringer dit barn.

– Læs Børnehusets og stuernes opslag.

– Sørg for, at dit barn hver dag er klædt på efter vejret og medbringer skiftetøj, overtøj og fodtøj til brug i alt slags vejr (der er plads til at opbevare noget tøj i barnets garderobe og – for vuggestuebørnenes vedkommende – barnets tøjkasse på badeværelset).

– Sæt navn på barnets tøj og ejendele. Også på madkassen.

– Før I går hjem: Hjælp dit barn med at rydde op ude og inde, samt i barnets garderobe – hver dag. Husk at tømme garderoben helt og tage kassen med hjem hver fredag.

– Sig farvel til en voksen, så vi ved, at barnet er hentet.

– Der må ikke medbringes slik, kage eller lignende med i madkassen.

– Hent dit barn inden lukketid (Sidste mand skal være ude kl. 17.00. Om fredagen dog kl. 16.30!).

– Giv besked, hvis dit barn bliver hentet af andre end forældrene.

 

Husregler for trivsel og udvikling

For at sikre dit barns trivsel og udvikling forventer vi også, at du:
– Samarbejder med os om barnets udvikling og er åben omkring både små og store problemer.

– Opsøger dialogen med os om barnets trivsel.

– Hjælper med til at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave så optimal som muligt.

– Er indforstået med, at de voksne i Børnehuset ikke kun er tilknyttet den enkelte stue, men hele huset, og at du derfor trygt kan give besked til enhver af de voksne ved for eksempel sygdom, fridage og bedsteforældre der afhenter.

– Kun lover at hente dit barn tidligt, når du kan holde dit løfte.

 

Syge Børn

Syge børn modtages ikke. Det er ikke rart at være sammen med mange mennesker, når man har det dårligt og det er også forbundet med smittefare, hvis børnene kommer i institutionen, når de er stærkt forkølede, har influenza og lign.
Ved syge børn forstås børn, der enten har feber eller smitsom sygdom, eller hvor almentilstanden er svækket, så de ikke kan trives i en almindelig dagligdag.
Vi vil gerne underrettes, hvis barnet er sygt, og smitsom sygdom skal ligeledes straks meddeles af hensyn til de andre børn. Vi laver altid opslag på tavlen i gangen, så I kan følge med i hvilke sygdomme, der florerer.

Hvis jeres barn viser tegn på sygdom, kontakter vi altid én af jer, så barnet kan komme hjem så hurtigt som muligt. Hvis barnet er ude for et uheld, vil vi altid kontakte jer hurtigst muligt og eventuelt tage på skadestuen. Det kan i den sammenhæng blive nødvendigt at kontakte barnets læge.

Det er vigtigt, at vi er korrekt orienteret om barnets vaccinationer og datoer for disse – specielt stivkrampevaccinationer.

Husk i øvrigt altid at meddele ændringer af privatadresse og relevante telefonnumre.

 

Sorgplan

Institutionen har en sorgplan