Natur, udeliv og science

Natur og Naturfænomener

Den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus

Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar.

 

Overordnet mål

 • At barnet udvikler forståelse, respekt og ansvar for naturen.
 • At barnet lærer naturen at kende med alle sanser, og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse og udforskning.
 • At barnet tilegner sig forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

 

Delmål

 • At barnet i alle årets måneder tilbydes ture i naturen med mulighed for at udforske og opleve naturen.
 • At barnet lærer at bruge naturens materialer kreativt.
 • At barnet lærer om naturens muligheder for fysisk udfoldelse og ro til fordybelse
 • At børnene er ude i al slags vejr.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere at vi er på rette vej?

 • At barnet reagerer positivt på naturen og på eget initiativ udforsker den.
 • At barnet udviser glæde ved at færdes i naturen.
 • At barnet viser hensyn til dyr og planter.
 • At barnet udtrykker sig uopfordret om dets naturoplevelser.
 • At barnet eksperimenterer i forhold til årsag, virkning og sammenhænge.
 • At barnet beder om bøger for at kunne artsbestemme f.eks. insekter.
 • At barnet beder om hjælp til at artsbestemme.
 • At barnet ikke ødelægger noget i naturen.
 • At barnet er bevidst om ikke at efterlade affald i naturen.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene?

 • Ture ud af huset til skov, strand, mose og å.
 • Naturture, med fokus på naturoplevelser
 • Aktiviteter der relaterer sig natur og naturfænomener.
 • Kreative aktiviteter med materialer hentet i naturen.
 • At der på legepladsen er mulighed for at udforske insektdyrelivet
 • At alle kommer ud på legepladsen hver dag.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

 • Udstilling af fund og kreative produkter.
 • Der skrives i dokumentationsbogen.
 • Billeddokumentation.
 • Iagttagelser og tegn på læringsskema og på planlægning, stue- og personalemøder.