Kultur, æstetik og fællesskab

Kulturelle udtryksformer og værdier i Selmers Børnehus

Den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus

Ordet kultur er latin og betyder det dyrkede.

Kulturbegrebet er stort set synonymt med dannelsesbegrebet og dækker over menneskets åndelige udtryk og de udtryksformer som det giver sig udslag i. Begrebet dækker i denne betydning kunst, musik, teater, litteratur o.l.

Gennem oplevelser af traditioner, kultur og kunst kan børn selv få inspiration til at lege, omforme og eksperimentere.

 

Overordnet mål

At fremme barnets evne til at udtrykke sig skabende, så kreativiteten udvikles.

At give barnet viden om kultur, traditioner og kunstneriske tilbud.

 

Delmål

At der er adgang til forskellige materialer som barnet selv kan eksperimentere med.

At der tilbydes aktiviteter der styrker barnets viden i forhold til det overordnede mål.

At vi følger årstiden, højtiderne og husets traditioner.

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

At vi kan dokumentere, at der arbejdes med målene.

At vi er iagttagende i forhold til børnenes måder at udtrykke sig på.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

Der arbejdes med forskellige materialer: maling, papir, materialer hentet i naturen, genbrugsmaterialer, m.m.

Kreative temauger bl.a. i forbindelse med højtiderne.

Naturture, gåture i nærmiljøet, museumsbesøg, bondegårdstur, højtlæsning, sang, rim/remser, lytte til forskellig musik, m.m.

Fokus på at barnet gennem tegning giver udtryk for indtryk.

Årligt krybbespil i Hørsholm kirke.

Om muligt at børnene oplever teaterture.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

Aktiviteterne er beskrevet i stuernes dokumentationsbog.

Billeddokumentation og udstilling af kreative produkter.

Målene evalueres gennem iagttagelse og ved at udarbejde tegn på læringsskema.