Du skal skrive disse dage i din kalender vedrørende 2021:

Uge 1: Vi åbner efter nytår d. 4.  januar

Uge 6: Fastelavns klippe/klistre uge, der afsluttes med tøndeslagning fredag den 12. februar

Uge 7: En del børn og voksne holder vinterferie

Uge 9+10+11: Tema uger i hele huset omkring kultur, æstetik og fællesskab

Uge 12: I ugen op til påske, har vi forskellige påske relaterede projekter

Uge 15 Obs!: Selmers Børnehus er lukket 6., 7. og 8. april, de tre dage før påske-helligdagene

Uge 13 OBS!: Fredag d. 23. april er der pædagogisk dag for alle medarbejderne i Selmers Børnehus og institutionen er lukket

Uge 16+17+18: De største børnehavegrupper øver op til et lille OL-arrangement på stadion, vi arrangerer sammen med nogle andre daginstitutioner (aflyst pga. corvid-19)

Uge 17: torsdag d. 29. april har vi afslutning for børnene i gruppe 1, da de starter i Maj SFO d. 1. maj

Uge 18: Haveaften mandag d. 5. maj kl. 16.30-20.00. (Forældre og personale arbejdsaften, uden børn) Der klippes hæk, fejes legeplads, repareres småting, sættes solsejl op og meget mere. (Aflyst pga. corvid-19)

Uge 20: onsdag d. 19. maj børnehave mini-OL. (Aflyst pga. corvid-19)

Uge 20: Torsdag d. 20. maj fejrer vi, at Selmers Børnehus fylder 119 år fra kl. 17.00- ca.19.00. For børn, forældre og personale (Aflyst pga. corvid-19. Dagen fejres i stedet med børnene i dagtimerne).

Uge 20: fredag d. 21. maj har vi plantedag med børnene.

Uge 21 Obs!: Selmers Børnehus er lukket fredag d. 22. maj (dagen efter Kr. Himmelfart)

Uge 25: Fredag d. 19 juni er der bedsteforældredag fra 9.30-12.00 (Aflyst pga. corvid-19. Arrangementet afholdes i stedet d. 19. august kl. 10-12)

Juli og august: Der afvikles sommerferie for både små og store

Uge 33: Bedsteforældredag torsdag d. 19. august kl. 10-12

Uge 34: torsdag d. 26.august høsttur for børnehavebørnene til besøgsgård

Uge 34 +35 og 36: Høsttema

Uge 36: Torsdag d. 3. september: temaafslutning og høstfest for alle børn i Selmers Børnehus

Uge 37: torsdag d. 16. september. Haveaften kl. 16.30-20.00. (Forældre og personale arbejdsaften, uden børn)

Der klippes hæk, fejes legeplads, repareres småting, tages solsejl ned og meget mere

Uge 39+40+41: Temauger i hele huset omkring læreplanstemaet social udvikling

Uge 40: Onsdag den 6. oktober, forældremøde med valg til bestyrelsen kl.19.00- 21.30

Uge 42: Efterårsferie og der er flere børn og medarbejdere der holder ferie i denne uge

Uge 44 OBS!: Mandag d. 1. november er der pædagogisk dag for alle medarbejdere i Selmers Børnehus og institutionen er lukket.

Uge 45: Vi starter med at øve Krybbespil og Lucia optog tirsdag den 9. november.

Uge 48: Fredag den 3. december: Børnehavebørnene skal til krybbespils generalprøve i kirken.

Uge 48 Obs! Lørdag den 4. december: Krybbespil i kirken kl. 10.00. (Børnene afleveres i Selmers kl. 9.30)

Uge 48+ 49 og 50: hele december diverse juleaktiviteter.

Uge 51: tirsdag den 21. december spiser vi alle risengrød til frokost.

Uge 51: torsdag d. 23. december kl.17.00 drejes nøglen og vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår og går på juleferie.

52 Obs!: Selmers børnehus er lukket alle dage fra d. 23. december til vi åbner mandag d. 3. januar 2022

Info:

Mandag og fredag, bruges til planlægningen af pæd. aktiviteter/temaer, pæd. arbejde som sprogvurderinger, lave overgangsskemaer, gå hjem til fødselsdage og meget andet.

Det vil sige, at vi går hjem til fødselsdage på en mandag eller en fredag.

I er altid velkomne til at aftale, at holde barnets fødselsdag i børnehaven om eftermiddagen, alle ugens dage. I vuggestuen er det kl. 9 om formiddagen.

Nærmere oplysninger i forhold til ovenstående arrangementer og temaer kommer efterhånden, som tiden nærmer sig.

Det er derfor vigtigt, at holde øje med info, på de opslag der kommer på tavlen i hjørnet ved udgangen til gaden. Det er en fælles tavle for Mariehønestuen og Blomsterstuen + deres tavler ved stuerne. Brumbasserne informerer på tavlen ved stueindgangen.

Vær opmærksom ved ferieperioder, hvor den skriftlige tilbagemelding er bindende af hensyn til vikardækningen.