Skriv disse dage i din kalender vedrørende 2022:

Uge 1: Vi åbner efter nytår mandag d. 3. januar

Uge 7: vinterferie hvor der er medarbejdere og børn der holder ferie.

Uge 8: Fastelavnsuge med klippe/klistre uge, der afsluttes med tøndeslagning torsdag d. 24. februar

Uge 10+11+12: Temauger i hele huset med læreplanstema krop, sanser og bevægelse

Uge 13: Obs! mandag d. 28. marts er der pædagogisk dag for alle medarbejderne i Selmers Børnehus og institutionen er lukket

Uge 14: I ugen op til påske, har vi forskellige påske relaterede projekter

Uge 15: Obs! Lukkedage d. 11. + 12. + 13. april. De tre dage før påske-helligdagene

Uge 17: Fredag d. 29. april holder vi afslutning for de kommende skolebørn

Uge 18: Tirsdag d. 3. maj kl. 16.30-20.00 holder vi Haveaften. Det er en forælder-arbejdsaften, hvor vi i fællesskab laver praktisk arbejde på legepladsen, klipper hæk, sætter solsegl op, reparerer småting, vasker krybber, mm. Arrangementet er uden børn, da der bruges farligt værktøj og lågerne er åbne.

Uge 18 +19: De største børnehavegrupper øver op til et lille MINI OL-arrangement på stadion, som vi arrangerer sammen med nogle andre daginstitutioner

Uge 20: Onsdag d. 18/5 MINI-OL for gruppe 1+2

Uge 20: Torsdag d. 19/5 Selmers Børnehus 121 år fødselsdag kl. 17.00-19.00, for børn, forældre og personale.

Uge 20: Fredag d. 20/5 har vi plantedag med børnene

Uge 21 Obs!: Fredag d. 27. maj lukkedag (dagen efter kr. Himmelfart)

Uge 25: Fredag d. 24. juni bedsteforældredag fra 9.30-12.00

Juli og august: Der afvikles sommerferie for både små og store. Vi ha åbent i sommerferien, men skal vide i god tid, hvornår I holder ferie af hensyn til bemandingen.

Uge 34 + 35 + 36: Høsttema

Uge 34: torsdag d. 25. august høst-tur for børnehaven og de ældste vuggestuebørn

Uge 36: Torsdag d. 8. september høstfest for børnene

Uge 38: Tirsdag d. 27. september. Haveaften kl. 16.30-20.00 (arbejdsaften for forældre og personale, uden børn. Der klippes hæk, fejes legeplads, vendes faldunderlag, tages solsejl ned, vaskes krybber og meget mere, så legepladsen gøres klar til efterår og vinter)

Uge 39+40+41: Temauger i hele huset omkring læreplanstemaet kommunikation og sprog

Uge 40: Onsdag d. 5. oktober holder vi forældremøde og valg til bestyrelsen kl. 18.30-21.00

Uge 42: Efterårsferie, hvor der er medarbejdere og børn der holder ferie.

Uge 44 OBS!: fredag d. 4. november er der pædagogisk dag for alle medarbejdere i Selmers Børnehus og institutionen er lukket.

Uge 45: Vi starter med at øve krybbespil og Lucia optog tirsdag den 8. november.

Uge 48+49+50: hele december diverse juleaktiviteter

Uge 48: fredag den 2. december: Børnehavebørnene skal til generalprøve på krybbespillet og Lucia i kirken.

Uge 48: Obs! Lørdag den 3. december: Krybbespil og Lucia i kirken kl. 10.00. (Børnene afleveres i Selmers kl. 9.15)

Uge 51: Onsdag den 21. december spiser vi alle risengrød til frokost.

Uge 51: Fredag d. 23. december kl. 16.30 ønsker vi hinanden glædelig jul og godt nytår og går på juleferie.

52 Obs!: Selmers børnehus er lukket alle dage fra d. 23. december til vi åbner mandag d. 2. januar 2023

Info:

Mandage og fredage bruges til at gå hjem til fødselsdage, samt til planlægningen af pædagogiske aktiviteter, temaer, pædagogisk arbejde som sprogvurderinger, overgangsskemaer, temaforberedelse, eventuelle tidskrævende dokumentationsopgaver etc.

Det vil sige, at vi går hjem til fødselsdage på en mandag eller en fredag.  I er altid velkomne til at aftale, at holde barnets fødselsdag i børnehaven, alle ugens dage. I vuggestuen er det fortrinsvis kl. 9 om formiddagen.

Nærmere oplysninger i forhold til ovenstående arrangementer og temaer kommer efterhånden, som tiden nærmer sig. Der informeres på opslag i gangen. Det er en fælles tavle for børnehaven + deres tavler ved stuer. Vuggestuen informerer på og ved tavlen i gangen ved vuggestuen. Opslag fælles for hele huset hænger som oftest på døren.

I kan læse om børnehavens og vuggestuens aktiviteter i vores dagbøger i gangen og se forskellig dokumentation i dokumentationsområderne, ligeledes i gangarealet, hvor vi viser små udpluk fra forskellige dage og aktiviteter.