Ørbæksvej 32, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45860632 
 
  Naturen og naturfænomener
 
Natur og Naturfænomener

Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar.

 

Overordnet mål

At barnet udvikler forståelse, respekt og ansvar for naturen.

At barnet lærer naturen at kende med alle sanser, og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse og udforskning.

At barnet tilegner sig forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

 

Delmål

At barnet i alle årets måneder tilbydes ture i naturen med mulighed for at udforske og opleve naturen.

At barnet lærer at bruge naturens materialer kreativt.

At barnet lærer om naturens muligheder for fysisk udfoldelse og ro til fordybelse

At børnene er ude i al slags vejr.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere at vi er på rette vej?

At barnet reagerer positivt på naturen og på eget initiativ udforsker den.

At barnet udviser glæde ved at færdes i naturen.

At barnet viser hensyn til dyr og planter.

At barnet udtrykker sig uopfordret om dets naturoplevelser.

At barnet eksperimenterer i forhold til årsag, virkning og sammenhænge.

At barnet beder om bøger for at kunne artsbestemme f.eks. insekter.

At barnet beder om hjælp til at artsbestemme.

At barnet ikke ødelægger noget i naturen.

At barnet er bevidst om ikke at efterlade affald i naturen.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene?

Ture ud af huset til skov, strand, mose og å.

Naturture i samarbejde med Nyruphus naturcenter.

Aktiviteter der relaterer sig natur og naturfænomener.

Kreative aktiviteter med materialer hentet i naturen.

At der på legepladsen er mulighed for at udforske insektdyrelivet

At alle kommer ud på legepladsen hver dag.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

Udstilling af fund og kreative produkter.

Der skrives i dokumentationsbogen.

Billeddokumentation.

Iagttagelser og udarbejdelse af læringsfortællinger.Sidst opdateret 10. februar 2017