Ørbæksvej 32, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45860632 
 
  Krop og bevægelse
 
Krop og bevægelse

Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for barnets erfaring, viden, kommunikation samt følelsesmæssige og sociale processer. Ved at styrke barnets motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, forstærker man deres forudsætninger for at udvikle sig.

 

Overordnet mål

At barnet får mulighed for at blive udfordret i forskellige bevægelsesmiljøer på alle årstider

At styrke barnets sansemotoriske udvikling.

At barnet får kendskab til kroppen og dens funktioner.

At barnet får viden om sund kost og hygiejne og deres betydning for kroppen.

At barnet styrkes i udvikling af fin- og grov motoriske færdigheder.

At styrke barnets interesse for motorisk udfoldelse. 

 

Delmål

At have fokus på bevægelse i hverdagen.

At styrke barnet til at blive selvhjulpent

At styrke motorikken og den sansemotoriske udvikling i terræn ved ture i naturen.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

Gennem iagttagelser konstatere, at barnet udviser glæde ved fysisk aktivitet, er alderssvarende, eller på vej i sin motoriske udvikling såvel grov- som finmotorisk.

At barnet øver sig i at blive selvhjulpent.

At barnet kan give udtryk for sanseoplevelser, f.eks. det er koldt, det er vådt m.m.

At barnet snakker om sunde og usunde ting.

At barnet kan give udtryk for egne grænser.

At barnet udfordrer sig selv motorisk.

At barnet går til håndvasken uopfordret for at vaske hænder.

Vi kan se at barnet øver sig i at vaske hænder og kan gøre det rigtigt.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

Tage på tur i al slags vejr, bl.a. skoven og andre naturområder i nærmiljøet.

Komme ud på legepladsen hver dag - uanset vejret.

Rytmik og bevægelse i vores kælder.

Kreative aktiviteter som at klippe, male, tegne, arbejde med perler, modellervoks og meget andet.

Støtte barnet med træning, ved af- og påklædning, toiletbesøg, håndhygiejne, m.v.

Snakke om hvad der sundt/usundt for kroppen.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

Målene evalueres gennem iagttagelse og ved at udarbejde praksisfortællinger på personalemøder.

Der skrives i stuens dokumentationsbog.

Billeddokumentation.

 Sidst opdateret 10. februar 2017