Ørbæksvej 32, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45860632 
 
  Personlig udvikling
 
Barnets alsidige personlige udvikling

Dagtilbuddet er som et væksthus for udvikling af barnets kompetencer.

 

Overordnet mål

At barnets selvstændighed, selvtillid og selvværd styrkes.

At barnet udvikler den sociale kompetence, så det kan indgå i sociale fællesskaber.

At barnets almene intellektuelle udvikling stimuleres.

At barnets motoriske udvikling stimuleres.

At barnets kreative udvikling stimuleres.

At barnets sproglige udvikling stimuleres.

At barnet indgår i samspil med andre og bruger legen til at afprøve omverdenen.

 

Delmål

At vi skaber trygge rammer, hvor alle børn føler sig velkomne.

At der arbejdes med at barnet udvikler selvhjulpenhed.

At barnet lærer at rumme de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskab

At der er mulighed for leg af forskellig karakter.

At barnet tilbydes varierende aktiviteter.

At barnet får kendskab til højtider og traditioner.

At barnet får kendskab til kultur og kulturelle udtryksformer.

At barnet får redskaber til konfliktløsning.

At barnet udvikler aldersvarende sprog.

At barnet udvikler motorikken og kropsbevidstheden.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

At barnet kan lege og skabe legerelationer.

At barnet udvikler sig i forhold til målene.

At der i dagligdagen er plads til leg.

At der er fysiske rum inde og ude med plads til leg, varierede aktiviteter, ro og fordybelse.

At der er legetøj, spil og materialer tilgængeligt, med mulighed for at styrke barnets intellektuelle udvikling og kreative udfoldelse.

At der købes legetøj/materialer ud fra en fælles pædagogisk vurdering.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

Der skal gøres plads til leg i dagligdagen.

Lege og aktiviteter der kan udvikle barnet forhold til målet.

Der arbejdes med ”Fri for mobberi”.

Læseleg.

 

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi undervejs?

Udstilling af kreative produkter.

Der skrives i stuens dokumentationsbog.

Billeddokumentation.

Målene evalueres gennem iagttagelse og ved at udarbejde praksis og læringsfortællinger.

 Sidst opdateret 10. februar 2017